Vergoedingen en tarieven.

Fysiotherapie in 2018
 
Wat wordt vergoed?
 
Vanuit de basisverzekering worden alleen "chronische aandoeningen" vergoed, vanaf de 21e behandeling.
Welke aandoeningen dat zijn is vastgelegd op een lijst. U kunt hierbij denken aan een breuk, operatie of chronische ziekte. De eerste 20 behandelingen zult u dus met een aanvullende verzekering moeten dekken of zelf moeten betalen Ook voor jongeren tot 18 jaar is er vergoeding vanuit de basisverzekering. In de basisverzekering van 2018 wordt fysiotherapie bij artrose van heup en knie maximaal voor 12 behandelingen per jaar vergoed.
Hoeveel er vanuit  de aanvullende verzekering wordt vergoed is afhankelijk van het pakket waarvoor u gekozen heeft.
 
Eigen risico?
 
Alleen behandelingen uit de basisverzekering vallen voor volwassenen onder het eigen risico. Jongeren tot 18 jaar vallen dus buiten de regeling. Behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vallen dus niet onder het eigen risico, u heeft immers al een aanvullende premie voor betaald. Het verplichte eigen risico bedraagt in 2018 € 385. Voor meer informatie kijk op www.zorgwijzer.nl
 
In uw polis staat het aantal behandelingen en of vergoeding voor fysiotherapie vermeld.
Fysiotherapie Ruinen heeft met alle verzekeraars een contract. Wij dienen automatisch de declaraties bij uw verzekeraar in, tenzij u dit anders wenst. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben waarin
fysiotherapie vergoed wordt, dan krijgt u van ons een factuur.
 
Tarieven Fysiotherapie Ruinen 2018
 
Tarievenlijst niet gecontracteerd of niet aanvullend verzekerd.                                        
 
        
 Reguliere zitting                                                                 
€ 32,00 
*  Toeslag behandeling aan huis
€ 12,00
*  Toeslag behandeling in instelling
€   7,50
*  Zitting manuele therapie 
€ 43,25 
*  Zitting lymfedrainage en oedeemtherapie
€ 45,00
*  Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek(op medisch indicatie)
€ 56,00
*  Lange zitting voor complexe aandoeningen
€ 45,00
 
*  Screening en intake en onderzoek
€ 44,00

*  Intake en onderzoek na verwijzing 
€ 44,15
 
 
*  Acupunctuur 
€ 45,50
 
*  Acupunctuur intake en onderzoek 
€ 53,00