Direct toegankelijk

Als u zonder verwijzing van de arts bent gekomen, gaat er aan de intake
een "screening" vooraf van ongeveer 10 minuten. Hierin wordt gekeken
of u met uw klacht naar uw huisarts moet of dat fysiotherapie inderdaad
geïndiceerd is. Daarmee bedoelen we: of u met uw klacht bij ons aan het
juiste adres bent. Is dat het geval dan kunt u zonder verwijzing behandeld
worden door de fysiotherapeut of manueel therapeut.