Sportfysiotherapie

Introductie
 
Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die door een opgelopen blessure
problemen hebben met het uitoefenen van hun sport. De sportfysiotherapeut
begeleidt u tijdens de revalidatieperiode, zodat u weer op goed niveau de
sportuitoefening kunt hervatten. Tevens kan de sportfysiotherapeut u
adviseren over trainingsprogramma's, blessurepreventie en braces.
 
 
Sportfysiotherapie
 
Het aantal sportblessures in Nederland wordt geschat op 2,9 miljoen per jaar; 1,1 miljoen daarvan wordt paramedisch behandeld. Het voorkomen van blessures en het gericht revalideren van een geblesseerde
sporter vraagt om extra kwaliteit van de behandelend fysiotherapeut. Deze kennis en de benodigde
middelen zijn binnen onze praktijk aanwezig.
De sportrevalidatie houdt zich bezig met een sportspecifiek herstelprogramma; vanaf het moment dat de blessure optreedt tot het moment dat de sporter weer wedstrijdfit is, worden nauwgezet de voor die sport essentiële grondmotorische eigenschappen in de gaten gehouden. Essentieel hierbij is het analyseren van
de sport met zijn kenmerkende bewegingen. Deze analyse wordt gemaakt aan de hand van een anamnese
(het verhaal van de sporter over "zijn" sport), eventueel met een aanvullende video-opname en andere relevante ervaringen. Aan de hand van de analyse wordt gekeken welke grondmotorische eigenschappen
het meest getraind moeten worden:
 
  - kracht
  - lenigheid
  - coördinatie
  - uithoudingsvermogen
  - snelheid
 
Uiteraard zal het in de praktijk erop neer komen dat een combinatie van deze facetten zal worden getraind.
Aldus moet het mogelijk zijn om geblesseerde sporters weer op niveau terug te krijgen en tevens hen een zodanig inzichtelijk beeld van hun sport te geven dat preventie van toekomstige blessures te realiseren is.