Manuele therapie

 
Wat is manuele therapie
 
Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds
je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke
technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid
en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van
goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
 
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor
manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden
van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.
Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je
klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
 
Wanneer naar een manueel therapeut
 
Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden.
De effecten van manuele therapie zijn vaak  direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren
beter en bewegen gaat makkelijker.
Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:
  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
  • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
  • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
  • heupklachten. * zie figuur
Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen
kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.
 
   
tractiemanipulatie linker heupgewricht
Werkwijze manueel therapeut
 
Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een
lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten;
bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten.
Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus
meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.
Bron: NVMT www.nvmt.nl