Lymfedrainage en oedeemtherapie

Kenmerken

Bij lymfoedeem denken we aan een uitzonderlijke zwelling van een deel van het lichaam,
voornamelijk in de armen en de benen. Die zwelling ontstaat direct onder de huid.
Een ander kenmerk van lymfoedeem is de algehele vermoeidheid met daarnaast een zwaar
en vermoeid gevoel in arm of been door het extra gewicht. Kleding kan strakker zitten en
sieraden kunnen knellen. Soms is het oedeemgebied pijnloos, soms geeft het een dof of
strak gevoel en tintelingen. Maar ook kan het wel degelijk pijn geven. Deze symptomen
kunnen voor iedereen weer anders zijn. Een gezwollen arm of been is een belemmering in
je bewegen en kan voor problemen zorgen.

In Nederland lijden ongeveer een kwart miljoen mensen aan lymfoedeem.

De oorzaak: de opname en afvoer van de weefselvloeistoffen en afvalstoffen door het
lymfestelsel zijn verstoord en verminderd.
Lymfoedeem is een chronische aandoening: het kan wel goed behandeld worden, maar het
zal nooit helemaal overgaan. Het kan van dag tot dag variëren in zwelling, van"leeglopen”
tot "vollopen”.

Oorzaken

Lymfoedeem kan aangeboren zijn; de lymfevaatjes zijn minder aangelegd of het hele stelsel
is niet goed ontwikkeld. Het kan erfelijk bepaald zijn, maar dat hoeft niet.
Lymfoedeem kan ook ontstaan na schade aan een gezond ontwikkeld lymfestelsel.
Die schade kan optreden bij:
· Infecties, zoals wondroos
· Overgewicht
· Te weinig beweging
· Chirurgische ingrepen
· Verwondingen en littekens, zoals o.a. botbreuken of brandwonden
· Behandelingen vanwege kanker
· Aandoeningen van de bloedsomloop

Behandeling                                                

Het krijgen van lymfoedeem maakt je onzeker en soms angstig over de toekomst, over je
zelfstandigheid. Behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium kan veel klachten voorkomen.
De behandeling houdt het volgende in:
· manuele lymfedrainage; milde cirkelvormige massages.
· compressietherapie door middel van zwachtelen.
· oefeningen en informatie
Na enkele weken zal het volume zijn teruggedrongen en kan er een therapeutisch elastische
kous worden aangemeten.Daarna is er het onderhoud, om te voorkomen, dat het oedeem
zich weer gaat uitbreiden en de controle op defecten van de huid.