Lichttherapie

Wat is lichttherapie?      
 
Voor de behandeling van verschillende huidaandoeningen en seizoensgebonden stemmingsklachten worden
doorgaans ultraviolet licht gebruikt. Ultra-violet licht, ook wel UV-licht, bevat hoogenergetische lichtgolven
die van nature in zonnestralen voorkomen. Bij lichttherapie worden deze golven kunstmatig opgewekt.
Onderscheid kan gemaakt worden tussen UV-A en UV-B. Zo kan UV-A gebruikt worden voor dieper gelegen
weefsel omdat het minder sterk is dan UV-B, deze heeft een kortere golflengte.
UV-A zorgt voor een diepere pigmentatie, oftewel bruining. Door de UV-B straling kan huidverdikking worden
opgebouwd, dit is een goede bescherming tegen teveel UV-straling. UV-B remt de snelle celdeling bij psoriasis en heeft een positief effect op de ontstekingsfactor. Ook heeft UV-B een positief effect op  
de stofwisseling, sportprestaties en een verlaging van bloeddruk.
Naast UV-A en UV-B kan ook gebruik worden gemaakt van PUVA-therapie. Dit is belichting in combinatie
met medicatie.
 
Wanneer lichttherapie?

Lichttherapie kan worden gebruikt voor het behandelen van verschillende huidaandoeningen zoals psoriasis, constitutioneel eczeem, bepaalde vormen van netelroos en plaatselijke sclerodermie (verharde huid).     
Ook wordt lichttherapie ingezet bij aandoeningen als acne, pityriasis of bij de preventie van jeukuitslag en netelroos. Daarnaast kan lichttherapie een gunstig effect hebben op verschillende seizoensgebonden stemmingsklachten zoals  winterdepressie.                                               
 

Wat doet lichttherapie?                                                

 
De UV-stralen uit het licht die de huid bereiken worden opgenomen door chromoforen, dit zijn stoffen die licht absorberen om de huidaandoeningen te beïnvloeden. Zo werkt DNA bijvoorbeeld als chromofoor bij de behandeling met UV-B licht.
Wanneer een huidaandoening aanwezig is, betekend dit dat er plaatselijk een snelle celdeling plaatsvindt ten gevolge van een snelle aanmaak van DNA. Bij een behandeling met UV-B-licht wordt deze versnelde aanmaak van DNA belemmert, waardoor de groei van de cellen zal stoppen.
Daarnaast vind er een verbeterde vitamine D3 aanmaak plaats, dit essentieel voor een goede botstructuur. Zo kan bij een tekort aan vitamine D3 bij ouderen botontkalking ontstaan.
 
 
Advies bij lichttherapie

Het is belangrijk om voor aanvang van de behandeling te weten of de patiënt overgevoelig is voor UV-licht. Om deze reden wordt van te voren het huidtype van de patiënt vastgesteld. De huidtypes kunnen worden onderverdeel in vier verschillende types:

Huidtype Verbrandingservaring Bruiningservaring Vaak voorkomende uiterlijke kenmerken Zonkrachtgetal
1 Verbrandt zeer snel Wordt niet bruin Zeer lichte huid, vaak met sproeten, rossig of licht blond haar, blauwe ogen         60
2 Verbrandt snel Wordt langzaam bruin Lichte huid, blond haar, lichte ogen        100
3 Verbrandt zelden Wordt gemakkelijk bruin Lichte getinte huid, donkerblonde tot bruine haren, vaak donkere ogen        200
4 Verbrandt bijna nooit Bruint zeer goed Getinte huid, donkere haren en ogen        300
 
Voor de betekenis van zonkrachtgetal klik op de volgende link Zonkrachtgetal.
De huid kan overigens preventief worden behandeld met bepaalde beschermingsmiddelen.
Daarnaast is het gebruikelijk de ogen af te dekken met een speciale, UV-werende bril of wattenschijfjes.
De verdere behandeling en dosering verschilt per patiënt per huidtype, maar over het algemeen wordt uitgegaan van twee of drie sessies per week die, als het goed gaat, worden opgevoerd naar steeds langere sessies.

Het uiteindelijke traject is afhankelijk per aandoening. Gestopt wordt wanneer er geen verbetering meer optreedt of de verschijnselen verdwenen zijn.

Complicaties en bijwerking bij lichttherapie 
   
Er vinden zelden complicaties plaats bij de behandeling met lichttherapie. De belangrijkste zijn hoofdpijn, vermoeidheid, droge of tranende ogen en roodheid in het gezicht die, over het algemeen, na een aantal dagen weer afnemen.
Complicaties kunnen worden ingedeeld in complicaties op korte termijn en op lange termijn. Op korte termijn kunnen bij een te hoge dosering, intensiteit of overgevoeligheid de volgende gevolgen voorkomen: rode/droge huid, tintelingen, jeuk, misselijkheid en blaarvorming. Op lange termijn is het mogelijk dat de huid meer dan normaal gaat rimpelen, erg droog wordt of minder elastisch zal zijn.
                                                                                                                                             
 
 
 

 

?xml:namespace>