Acupunctuur

Wat is acupunctuur?

Het woord acupunctuur is afkomstig van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Het is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) en men schat dat het rond 3000 v. Chr. is ontstaan.

                    
Basisprincipe
 
Deze eeuwenoude geneeskunde is gebaseerd op het inzicht dat lichamelijke en geestelijke klachten voortkomen uit verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam.
Met acupunctuur kunnen deze verstoringen worden hersteld. De energiestroom in het lichaam komt weer in balans. Zo zet acupunctuur het lichaam en de geest aan zichzelf te genezen.
 
Bekendheid                                                                                                                                                 

Acupunctuur is verreweg de meest bekende TCM discipline in Europa. Deze bekendheid is ontstaan door de goede resultaten bij pijnbestrijding. Met acupunctuur kunnen echter nog veel meer aandoeningen behandeld worden. De Wereldgezondheid Organisatie (WHO) heeft een lijst gepubliceerd van ziektes, waarvan onomstotelijk vast staat dat zij door middel van acupunctuur te genezen, c.q. te verbeteren zijn.
 

Wanneer kan acupunctuur helpen?

De Wereldgezondheid Organisatie beschrijft een lijst van aandoeningen waarbij acupunctuur kan helpen. Ook bij kinderen zijn erg goede resultaten bekend bij acupunctuurbehandelingen. Wilt u weten of acupunctuur iets kan doen bij de klachten die u hebt, klik dan hieronder voor een uitgebreide lijst met aandoeningen waarbij acupunctuur kan helpen. Als uw klachten er niet bij staan wil dat niet zeggen dat acupunctuur niets voor u kan betekenen. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie.
Voor een volledige indicatielijst kunt u kijken op: http://www.acupunctuur.nl

Hoe ziet een behandeling eruit.   

Tijdens het eerste bezoek krijgt u alle gelegenheid uitgebreid te vertellen over de klacht. Vervolgens wordt een groot aantal vragen gesteld over de meest uiteenlopende aspecten van uw gezondheid, zoals bijvoorbeeld het slapen, de stoelgang, het transpireren en de menstruatie. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt de tong bekeken en wordt de pols nauwkeurig gevoeld.

Aan de hand van de verkregen gegevens wordt een behandelplan opgesteld, en volgt de daadwerkelijke behandeling d.m.v. acupunctuur. De acupunctuurnaalden die in de praktijk gebruikt worden zijn ragfijn, waardoor het prikken niet of nauwelijks gevoeld wordt. Verder zijn alle naalden steriel en voor eenmalig gebruik.
Ook wordt gebruik gemaakt van Tui-Na (massage), moxa of cupping tijdens de behandeling.

                                  
 
Tui NA
 

Massagetechnieken om op bepaalde plaatsen in uw lichaam de energiestroom te reguleren.

MOXA

Moxa is een ander woord voor gedroogd bijvoetskruid (artemesia vulgaris). Bij een moxa-behandeling worden de acupunctuurpunten verwarmd. Door de verwarming met moxa wordt de energiestroom op die punten extra gestimuleerd.      

Cupping

Bij cupping wordt er in halve glazen bollen een vacuüm gecreëerd zodat deze op de huid blijven zitten. Dit wordt ingezet om de doorstroming van Qi en bloed te bevorderen. Het toepassen van cupping is afhankelijk van de klacht. Het is bijvoorbeeld goed toe te passen bij beginnende verkoudheid en bij schouder-, nek- en rugklachten.

Andere behandelmethoden zijn:

Electrostimulatie

Elektrostimulatie is het gebruik maken van een zwakstroom om de acupunctuurnaalden te stimuleren. Deze methode wordt soms gebruikt in mijn praktijk. De zwakstroom versterkt de werking van de acupunctuurbehandeling. U voelt deze stroom als een kriebel onder uw huid. Meestal wordt u gedurende 20 of 25 minuten met zwakstroom (via de acupunctuurnaalden) gestimuleerd.

Laseracupunctuur

De laser(licht) wordt gebruikt, als het om welke reden dan ook niet gewenst is naalden te gebruiken zoals bij kleine kinderen.

Ooracupunctuur

Auriculo-therapie is een bijzondere vorm van acupunctuur. Bij auriculo-therapie tracht men klachten te behandelen door op bepaalde punten op de oorschelp met naalden te stimuleren (met een dunne naald of met een verblijfsnaald). 

Na de behandeling

De meeste mensen voelen zich na een acupunctuurbehandeling heerlijk loom en moe. Daarbij kunt u soms een dof en zwaar gevoel krijgen in het behandelde deel van uw lichaam. Dat is normaal en het gevoel trekt vanzelf weer weg. Doorgaans worden deze reacties na een paar behandelingen minder sterk. 

Wat kunt u verwachten bij een acupuncturist?  Zie filmpje.